Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Voimassa 25.5.2018 alkaen. Päivitetty 29.5.2018.  

Käyttämällä palvelujamme tai verkkosivustojamme tai ottamalla meihin yhteyttä hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

1. Rekisterinpitäjä
2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
3. Rekisterin nimi
4. Käyttötarkoitus
5. Rekisterin tietosisältö
6. Säännönmukaiset tietolähteet
7. Millä perusteilla henkilötietoja käsitellään?
8. Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?
9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
10. Kuinka kauan säilytämme sinua koskevia henkilötietoja?
11. Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset
12. Rekisterin suojauksen periaatteet
13. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä poistamista
14. Evästeiden käyttö sivustolla
15. Tietosuojaselosteen päivittyminen

1. Rekisterinpitäjä

Suomikallio / Kinnunen Oy
Paimionkuja 3
00300 Helsinki   

Puh. 09 694 3200
info@suomikallio.fi
www.suomikallio.fi
verkkokauppa.suomikallio.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Pertti Niinivaara Suomikallio / Kinnunen Oy
Paimionkuja 3
00300 Helsinki  

Puh. 09 694 3200
info@suomikallio.fi

3. Rekisterin nimi

Suomikallio / Kinnunen Oy:n asiakasrekisteri

4. Käyttötarkoitus

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme asiakkaan henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:  

 • asiakassuhteen hoito ja asiakasviestintä
 • asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • palveluidemme toteuttaminen ja kehittäminen
 • palveluidemme ja tuotteidemme käytön seuranta ja analysointi
 • asiakkaiden segmentointi personoitujen sisältöjen tarjoamiseksi tuotteissa ja palveluissa
 • palveluidemme ja tuotteidemme turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen
 • asiakas-, mielipide- ja markkinatutkimukset
 • liiketoimintamme kehittäminen
 • markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen
 • suoramarkkinointi 

Tietoja ei myydä eikä luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme henkilötietoja pääasiassa asiakkaalta itseltä yhteydenottojen sekä verkkosivustojemme ja -palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme tietoja myös manuaalisesti, esimerkiksi puhelimitse asiakaspalvelun tai myynnin yhteydessä.  

Lisäksi keräämme verkkosivuistoillamme ja -palveluissamme tietoa myös evästein sivustojemme ja palveluidemme käytön analysointia ja kehittämistä sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamista varten.  

Lisäksi keräämme tietoja julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä ja yritysrekisteristä sekä muilta yrityspäättäjätietoja toimittavilta tahoilta. Näistä lähteistä keräämämme tiedot sisältävät yritystietoja sekä yritysten päättäjien yhteystietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.  

Verkkokauppatilauksen yhteydessä kerättävät pakolliset asiakastiedot ovat:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tilaustiedot
 • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot. 

Emme suorita rekisteröityjen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa profilointia tai niihin liittyvää automaattiseen päätöksentekoon johtavaa tietojen käsittelyä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin pakolliset tiedot saadaan asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauslomakkeen kautta (verkkokauppa.suomikallio.fi). Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja kirjautumalla verkkokauppaan omilla tunnuksillaan tai ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön.  

Keräämme myös muista asiakkaistamme tietoja sekä toiminnanohjauksemme CRM:än että kaikkien myyntitapahtumien kautta kunkin asiakkaan nimen alle automaattisesti toiminnanohjauksemme lokiin kirjautuviksi tiedoiksi. Käytämme Google Analytics -työkalua sivustoliikenteen analysoimiseen.

7. Millä perusteilla henkilötietoja käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja usealla lain edellyttämällä perusteella. Käsittelyn oikeusperuste riippuu suhteestamme asiakkaaseen. Oheisesta taulukosta näet henkilötietojemme käsittelyn oikeusperusteet ja esimerkkejä käsittelytoimista.  

OIKEUSPERUSTE

ESIMERKKI KÄSITTELYTOIMISTA

Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet

Käsittelemme asiakkaidemme tietoja kaikkia kohdassa 4 mainittuja käyttötarkoituksia varten sopimussuhteeseen perustuen.

Lakisääteinen velvoite

Säilytämme ja käsittelemme asiakastietoja esimerkiksi kirjanpitoamme varten kirjanpitolain mukaisesti.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Mikäli meillä ei ole sopimussuhdetta sinuun, käsittelemme tietojasi oikeutettuun etuun perustuen. Tällaisia käsittelytoimia ovat esimerkiksi asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen, verkkosivustojemme kävijäseuranta ja kehittäminen sekä palveluidemme tietoturvan varmistaminen ja mahdollisten väärinkäytöstilanteiden selvittäminen. Yritysten edustajien henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksissa perustuu myös oikeutettuun etuun.

Suostumus

Pyydämme suostumuksesi suoramarkkinointiin tietojen keräämisen yhteydessä.

 

8. Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Tietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Käytämme toiminnassamme kuitenkin kolmansien osapuolten tietojärjestelmiä tietojen tallennukseen ja käsittelyyn. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja lainmukaisesti.  

Luovutamme tietoja palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi tietotekniikka-, maksunvälitys-, kuljetus- ja kirjanpito-alalla toimiville yhteistyökumppaneillemme. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tilatessasi verkkokauppaasi maksu- tai logistiikkapalveluita tai muita kolmansien osapuolten tuottamia palveluita, joiden tilaus tapahtuu verkkosivustomme tai -palvelumme kautta. Kaikista tällaisista palvelun tuottamiseen liittyvistä tietojen välityksestä kolmansille osapuolille mainitaan erikseen palvelun tilauksen yhteydessä.  

Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa palveluntarjoajille ja alihankkijoille sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi sinua kohtaan sekä muihin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.  

Verkkokaupparatkaisumme toimittaa Pulse247 Oy (y-tunnus 2131570-6), jonka palvelimilla sijaitsee verkkokaupan kautta kerätyt asiakastiedot:  

"Suosimme sellaisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Käytämme toiminnassamme kuitenkin myös sellaisia hyvämaineisia ja luotettavia ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella, jolloin tietoja siirretään rajatusti myös EU:n / ETA:n ulkopuolelle.  

EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyllä, käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja että tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti."  

Ykstiyiskohtaisemman Pluse247 Oy:n tietosuojaselosteen löydät täältä: https://www.mycashflow.fi/tiet...  

Verkkokaupan maksuliikenteen hoitaa Klarna Bank AB (publ), rekisteröity Ruotsin yritysrekisteriin numerolla 556737-0431:  

"Pyrimme aina käsittelemään tietosi Euroopan unionin/Euroopan talousalueen sisällä. Joissain tapauksissa tietoja Klarna-konserniin kuuluva yritys tai palveluntarjoaja tai alihankkija voi kuitenkin siirtää tietoja Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja käsitellä niitä siellä. Koska Klarna on sitoutunut suojaamaan sinua koskevat tiedot, Klarna toteuttaa kaikki tarpeelliset sopimukselliset, oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietojasi käsitellään tietoturvallisesti ja riittävällä tietosuojan tasolla, jota Euroopan unionin/Euroopan talousalueen sisällä noudatetaan."  

Klarna Bank AB (publ):n tarkemman tietosuojaselosteen löydät täältä: https://cdn.klarna.com/1.0/sha...

10. Kuinka kauan säilytämme sinua koskevia henkilötietoja?

Säilytämme sinua koskevia tietoja niin kauan kuin se on tarpeen sopimusvelvoitteemme täyttämiseksi sinua kohtaan, laissa säädettyjen säilytysaikojen noudattamiseksi sekä oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi.

11. Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset

Ilman riittäviä henkilötietoja tai niiden käyttölupaa emme pysty palvelemaan ja täyttämään toimintamme tarkoitusta, kuten toimittamaan verkkokauppatilauksia. Jos asiakas ei halua että käsittelemme tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että asiakas ei toimita meille mitään tietoja.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja säilytetään omalla sekä palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Huolehdimme siitä, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset ja suojatoimet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, hävittäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka luvaton pääsy tietoihin.  

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja pääsy niihin on rajattu vain työssään tietoja tarvitseville henkilöille. Sitoudumme myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja muille kuin sellaisille työntekijöille tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

13. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.  

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

Asiakas voi myös itse muuttaa, korjata ja täydentää verkkokaupan kautta antamiaan tietojaan kirjautumalla verkkokauppaan sisään omilla tunnuksillaan.  

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun sivuilta.

14. Evästeiden käyttö sivustolla

Käytämme palveluissamme evästeitä (cookies), joiden avulla seurataan muun muassa kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä selaimista ja käyttöjärjestelmästä. Myös käyttäjän IP-osoite tallentuu evästeiden avulla. Kävijää ei voida tunnistaa evästeiden avulla. Evästeiden käytön voi estää selaimesta, mutta se voi vaikuttaa sivuston muuhunkin toimintaan.

15. Tietosuojaselosteen päivittyminen

Päivitämme tietosuojaselosteen sisältöä toimintamme kehittyessä ja/tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin. Löydät tietosuojaselosteen viimeisimmän päivityspäivämäärän tämän dokumentin alusta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen pyritään ilmoittamaan rekisteröidyille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

1. Yleistä

1.1. Nämä sopimusehdot sisältävät Kinnunen Oy / Suomikallio (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) verkkokauppapalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot sekä ehdot liittyen tuotteiden tilaamiseen, toimittamiseen ja peruuttamiseen. Rekisteröityessään Palveluun tai tilatessaan tuotteita Palvelusta Palvelun käyttäjä (jäljempänä “Asiakas”) hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa voi olla lisäksi näitä ehtoja tarkentavia toimintaohjeita.
1.2. Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen luonnollinen ja täysivaltainen henkilö. Myös oikeushenkilö eli yritys voi olla Asiakas, mutta tällöin Asiakkaalla ei ole kuluttaja-asiakkaille tarkoitettuja oikeuksia, kuten sopimuksen peruuttamisoikeus näiden sopimusehtojen kohdan 6 mukaisesti. Peruuttamisoikeutta ei ole, mikäli Palvelusta ostettua tuotetta käytetään elinkeinotoiminnassa.
1.3. Palveluntarjoajan yhteystiedot: Kinnunen Oy / Suomikallio Paimionkuja 3 Lt 3, 00300 Helsinki. Sähköposti: info@suomikallio.fi puh. 09 6943200.
1.4. Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palveluun muutoksia. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Palveluntarjoajan kotisivulla osoitteessa www.suomikallio.fi .
1.5. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelussa myytävien tuotteiden valmistajien verkkosivuilla olevista tiedoista.

2. Rekisteröityminen ja Palvelun käyttäminen

2.1. Asiakas luo Palvelun käyttämistä varten verkkotunnukset täyttämällä yhteystietolomakkeen ja luomalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Näin Asiakas rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi.
2.2. Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan käytöstä ja säilytyksestä.
2.3. Asiakas vastaa kaikista kustannuksista, joita hänelle aiheutuu Palvelun käyttämisestä, esimerkiksi tietokonelaitteistosta, ohjelmista ja tietoliikenneyhteyksistä.
2.4. Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain Palvelun sekä lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta, lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.
2.5. Palveluntarjoajalla on oikeus evätä rekisteröityminen ja oikeus tarvittaessa sulkea Asiakkaan käyttäjätunnus.

3. Henkilötiedot ja niiden käyttö

3.1. Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Palveluntarjoajan ylläpitämään asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käyttö on kuvattu rekisteriselosteessa, joka on nähtävissä Palveluntarjoajan kotisivulla osoitteessa www.suomikallio.fi kohdassa Rekisteriseloste.
3.2. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin, jollei Asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta.
3.3. Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa Asiakasta koskevia tietoja perustellusta syystä viranomaisten käyttöön.
3.4. Palveluntarjoajalla on oikeus evätä tilaus tarvittaessa tai toimittaa se postiennakolla.
3.5. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää sähköisessä suoramarkkinoinnissa, jos Asiakas on antanut tähän suostumuksensa.
3.6. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, muuttaa niitä tai poistaa tiedot rekisteristä kokonaan. Palvelu sisältää henkilötietoja koskevat toimintaohjeet.

4. Tuotteiden tilaaminen ja toimitus

4.1. Palvelun sisältämiä tuotteita toimitetaan ainoastaan Suomen alueella. Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset ilmoitetaan Palvelussa.
4.2. Kunkin tuotteen ominaisuudet, hinta, toimitustavat ja toimituskulut ilmoitetaan tuotesivulla. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdolliset tuotteen saatavuuteen liittyvät rajoitukset.
4.3. Asiakas voi tehdä tuotteiden tilauksen Palvelussa joko rekisteröidyttyään Palvelun käyttäjäksi tai ilman rekisteröitymistä. Tehty tilaus sitoo Asiakasta hänen hyväksyttyään tilauksen ja Asiakas on velvollinen tilauksen maksamaan.
4.4. Palveluntarjoaja ilmoittaa Palvelussa tuotteiden arvioidut toimitusajat.
4.5. Mikäli tilatun tuotteen osalta ilmenee toimitusvaikeuksia, Palveluntarjoaja ottaa yhteyttä Asiakkaaseen.
4.6. Vastaanotettuaan tuotteen Asiakkaalla on 7 vuorokautta aikaa ilmoittaa mahdollisista näkyvistä kuljetusvaurioista. Tämän jälkeen tehtyjä ilmoituksia kuljetusvaurioista ei hyväksytä.

5. Maksutavat

5.1. Asiakas voi maksaa tuotteen Palvelussa tilauksen yhteydessä verkkopankin kautta pankkitunnuksilla, luottokortilla tai postiennakolla. Maksutavat ilmoitetaan tarkemmin Palvelussa.

6. Tilauksen peruuttaminen ja palautus

6.1. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus viimeistään 14 päivän kuluttua tuotteen vastaanottohetkestä lukien. Palautettavan tuotteen tulee olla myyntikuntoinen ja alkuperäisen myyntipakkauksen siisti ja täydellinen. Tuote ei ole käyttämätön jos esimerkiksi peruukkista on poistettu sen tuotelipuke, peruukkiin on tarttunut siihen kuulumaton tuoksu, tai ns. hygieniatuotteeksi katsottavaa peruukkia on kokeiltu Palautuksen tulee sisältää tuotteen lisäksi sen alkuperäispakkaus sekä kaikki pakkaukseen kuuluneet osat, dokumentit ja pakkausmateriaalit. Sinetöitynä myydyn tuotteen sinetin tulee olla ehjä. Tällaisia tuotteita ovat mm. pesu- ja hoitoaineet. Tuote voidaan palauttaa joko postitse tai palauttamalla tuote BonCon Oy:n myymälään. Ilmoitus peruuttamisoikeuden käyttämisestä on tehtävä Palveluntarjoajalle edellä mainitun 14 päivän kuluessa ja tuote palautettava viivytyksettä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Peruuttamisohje ja käytettävissä oleva peruuttamislomake ovat saatavilla Palveluntarjoajan verkkosivustolla osoitteessa www.suomikallio.fi
6.2. Mikäli palautettua tuotetta on vastoin Asiakkaalle kuuluvaa huolenpitovelvollisuutta käytetty, voidaan Asiakkaalta periä tuotteen arvonalennus aina tuotteen täyteen hintaan asti sekä lisäksi palautuskulut.
6.3. Palveluntarjoaja maksaa palautettavan tuotteen postituskulut, mikäli palautettava tuote on mahdollista toimittaa normaalina postipakettina tai kirjeenä ja paketti tai kirje on lähetetty Suomesta. 6.4. Palveluntarjoaja palauttaa Asiakkaan maksusuorituksen tuotteen palautuksen johdosta viimeistään 14 vuorokauden kuluessa. Asiakkaan peruuttamisilmoituksen saatuaan. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus pidättyä maksun palautuksesta, kunnes Palveluntarjoaja on saanut tuotteet takaisin tai kunnes Asiakas on osoittanut lähettäneensä tuotteet Palveluntarjoajalle.
6.5. Palveluntarjoajalla on oikeus periä niistä tilauksista, joita ei ole peruutettu eikä vastaanotettu noutopaikasta maksu, joka vastaa toimituskulujen ja muiden kulujen aiheuttamia kustannuksia.

7. Takuu

7.1. Tuotteen takuuaika ilmoitetaan Palveluntarjoajan tuotesivulla
7.2. Tuotteen takuun perusteella tapahtuva vaihtaminen tai korjaaminen ei pidennä tuotteen alkuperäistä takuuaikaa.
7.3. Palveluntarjoaja voi vapautua takuuajan vastuusta, mikäli voidaan osoittaa että tuotteen virheellisyys tai rikkoutuminen on aiheutunut tapaturmasta, tuotteen ohjeiden tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai muusta Asiakkaan vastuulla olevasta seikasta.
7.4. Asiakkaan on ilmoitettava tuotteen virheestä takuunantajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun Asiakas havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

8. Muut ehdot

8.1. Palveluntarjoajalla on kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu myymistään tuotteista. Tuotteen virhetilanteessa Asiakkaan on aina otettava ensin yhteys Palveluntarjoajaan. Asiakkaalla on oikeus saattaa riitainen asia kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi esimerkiksi ottamalla ensin yhteys kuluttajaoikeusneuvontaan.
8.2. Palveluntarjoaja ei vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat Palvelun toimintakatkoista mahdollisten huoltotöiden, teknisten vikojen, tietoliikenneyhteyksien häiriötilanteista tai muiden vastaavien syiden vuoksi.
8.3. Mahdollisiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia.

9. Evästeet (cookies)

Kinnunen Oy / Suomikallion verkkokaupassa voidaan käyttää ns. evästeitä (”cookies”) verkkokaupan käytön seuraamiseen, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen. Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla Palveluntarjoaja voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi ja tarjota asiakkailleen kohdennettuja tuotesuosituksia ja tarjouksia. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista. Verkkokauppaan sisältyvät palvelut voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.